ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง Ṣ̄ūny̒wicạy læa phạtʹhnā wạs̄du khxm pho s̄it pras̄ithṭhip̣hāph s̄ūng